รับงานกับ

เฮลท์ แอท โฮม

เราเป็นบริษัทส่งคนดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ที่ บ้าน และ โรงพยาบาล

มีงานดูแลทั้งแบบประจํา และ ไป-กลับ 

ระยะสั้น และ ระยะยาว

ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

ก่อตั้งดําเนินงานโดยทีมแพทย์ พยาบาล


หางานเฝ้าไข้

สมัครงานดูแลผู้สูงอายุ

ขั้นตอนสมัครรับงาน

1)  กรอกรายละเอียดด้านบน

2) แจ้งยืนยันการสมัครงาน ตาม Line ด้านบน

3)  มาทดสอบทักษะในวันที่กําหนด พร้อมเตรียมเอกสาร

+ สําเนาทะเบียนบ้าน

+ สําเนาบัตรประชาชน

+ สําเนาใบวุฒิการศึกษา

+ ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

    - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
    - โรคเท้าช้าง
    - โรคติดยาเสพติดให้โทษ
    - โรคพิษสุราเรื้อรัง
    - โรคติดต่อร้ายแรงอยากได้งาน

ต้องทําอย่างไร

กด เพื่อสมัครทางไลน์

รับงานกับเรา ดีอย่างไร?

ฟังประสบการณ์ตรงจากคุณมะลิได้ตามคลิปวิดีโอด้านล่าง

Build using the Unbounce Landing Page Platform